Ülkemizde Okul Müfredatlarını Kim Belirliyor?

Şubat 15, 2017

Ülkemizde okul müfredatlarını kim belirliyor? Ülkemizde ilkokul, ortaokul, lise alanlarında eğitim ve Ülkemizde Okul Müfredatlarını Kim Belirliyor?öğretimde okutulması planlanan derslerin içeriğinin nasıl oluştuğuna dair Müfredat hakkında makale çerçevesinde bu yazıyı yazmam gerektiği söyleniyor. İlköğretim ve lise düzeyi müfredatını belirlemek internet siteleri ve haberlerde söylenildiği kadar kolay olmamaktadır.

Müfredatın belirlenmesi hususunda giriş yapacak olursak eğer kısaca; Milli eğitim bakanlığı tarafından oluşturulan komisyon tarafından belirlendiğini söyleyebiliriz. Oluşturulan komisyon üyeleri; Fen alanları,(fizik, kimya, biyoloji) Matematik alanında( ilköğretim ve Ortaöğretim alanları) Sosyal alanlar(Tarih, Coğrafya, sosyal bilgiler, Türkçe, edebiyat), Yetenek alanında( Müzik, resim), Meslek alanında( Meslek liseleri için ), Eğitim bilimleri (Eğitim yönetimi, Eğitim bilimleri) alanlarında seçilmiş uzman akademisyenlerden ( her ders için alanında makale, üniversitesinde ders verme ve Yurt dışında okutulan ve ülkemizde bunun uygulaması nasıl olur?

Gibi araştırma yapmış akademisyen olmaları başlıca kriter olarak belirlenmektedir) ve belirtilen alanlarda Seçilmiş Ülkemizde Okul Müfredatlarını Kim Belirliyor?öğretmenlerden ( Mesleki tecrübe, mümkünse doktora yapmış veya yüksek lisans bitirmiş seviyede olması seçilme kriterleri) oluşmaktadır. Alanında uzman akademisyen ve öğretmenlerden Oluşturulan bu komisyonun çalışmalarından çıkan sonuçlara veya veriler doğrultusunda, Milli eğitim bakanlığına sunulan içeriklerinde Bakanlıkta oluşturulan üst kurulunda incelenmesiyle sonuca bağlanmaktadır.

Müfredatın oluşturulmasından sonra seçilen bir kaç okulda uygulama yapılarak çalışmaların uygulanabilirliği test edilmektedir. Gerçekleştirilen uygulama sonucunda elde edilen veriler toplanır. Alanında uzman akademisyen ve öğretmenlerin bu sonuçları tekrar incelenmesi ve varsa eksikliklerin giderilmesi hususunda vermiş oldukları geri dönütler sonucunda ortaya konulan müfredatı bakanlık yetkililerine iletmektedir.

Bakanlık tarafından oluşturulan üst kurulun incelenmesi sonucunda müfredat resmî gazete de yayınlanır ve Ülke genelinde lise ve ilköğretim düzeyinde bulunan okullara iletilir ve müfredatın uygulanması noktasında gerekli talimatlar verilmektedir. Bu sene müfredatın yenilenmesi noktasında yukarıda belirtilen sıralama ve kurul toplantısı dışında da Milli eğitim Bakanlığı tarafından siteye eklenerek Halkımıza müfredat hakkında düşüncele ri sorulmaktadır.

Yorum Yapılmamış

Yorumlar kapalı.