Ne

Kasım 12, 2017

Zaman ilerledikçe film tanımı değişmeye başlayarak kamera yardımıyla çekilen kısa kısa sahnelerin, senaryolar doğrultusunda yazılmış olan sahnelerin çekilip bir alette oynatılması şeklini aldı.

Film tarihi çok eskilere dayanıyor denilemiyor çünkü dünyada ilk çekilen filtren istasyonunda çekilen bir belgesel filmiydi, insanların ilgisi o kadar azdı ki şimdi gala diye tarif ettiğimiz ilk gösteriminde sadece 33 kişi bulunmaktaydı. Bu film gösterime sunulurken 17 kısa film daha gösterime sunulmuştur. Filmler çok kısa oldukları ve tam anlamıyla bir şeyi tam anlatıma dökemediği için sadece dünyada çekilen ilk film adıyla kalmış ve çok kişinin bilgisi dâhilinde almıştır.

Senaryosu, yönetmeniyle her şeyiyle çekilen ilk film ise 1902 yılında Georges Melies tarafından çekilmiştir. Filmin adı; Aya Yolculuk, filmde ise aya seyahat etmek isteyen bir kişi anlatılmaktadır. Türkiye’de ise 4 Kasım 1914’de gösterime giren çekildiği tarihler hakkında net bir bilgi bulunmamaktadır. Fuat Uzkınay’ın çektiği Ayastefanos’taki Rus Abidesinin Yıkılışı adlı belgesel Türk sinemasının ilk eseri olarak kabul görmüş fakat ne yazık ki çekilen bu filmin hiç bir kopyası günümüze ulaşmamıştır. Aslında Türk sinema tarihinde çoğu insanın bildiği bu bilginin yanı sıra bilmediği şu bilgi daha değerli ve gerçektir.

Bu filmlerin çekim sırası 1. dünya savaşına denk gelmiştir. Yani aslında ilk çekilen Türk filmi Himmet Ağanın İzdivacı adlı bir filmdir, fakat bu film tam anlamıyla çekilememiştir,1. Dünya savaşına denk geldiği için filmdeki birçok oyuncu askere alınmıştır ve film bu şekilde yarım kalmıştır. Bu yüzdendir ki bu film ilk film olarak kabul edilmemiştir.

Türkiye’de ilk film gösterimi ise 1896 yılında Yıldız Sarayında bir Fransız tarafından o dönemin padişahı 2.Abdülhamite yapılmıştır. Türk toplumu ise sinemayla daha geç tanışmıştır. İlk toplu gösterim, İstanbul Galatasaray’da bir birahanede yapılmıştır.

Yorum Yapılmamış

Yorumlar kapalı.