Eğitimde Eşitlik Kavramı Neden Önemlidir?

Nisan 19, 2017

Eğitim: Plan ve program dâhilinde yapılan, eğitilecek bireyin de içerisinde bulunduğu bir süreçtir. Bu süreçte istendik davranışlar kazandırmak amaçlanır. Eğitimde istendik davranışlar, toplumun beklentilerine ve değerlerine uygun, bireye kendisini geliştirmesini sağlayan davranışlardır. Eğitim, bu amacıyla hem birey hem de toplum için önemlidir.

Eğitim sürecinde verimi ve sürekliliği sağlamak için birtakım ilkeler bulunur. Eşitlik, bu ilkelerden biridir. Eşitlik: İnsanlar arasında siyasal ve toplumsal haklar yönünden ayrım bulunmaması durumudur. Toplumsal haklarımızdan biri olan eğitim için eşitlik kavramı önemlidir.

Bireylerin imkansızlıkları, hayat şartlarının ağırlığı eğitimlerini olumsuz etkilememelidir. Bir eğitim kurumunda Eğitimde Eşitlik Kavramı Neden Önemlidir?herkesin eşit görünmesi ve eşit şartlara sahip olması, onların kendilerini geliştirip yeni fikirler üretebilmesi için önemlidir. Fakat eşitlikten kastımız herkesin aynı olması değil, aynı haklara, fırsatlara sahip olmasıdır. Herkesin aynı olduğu bir eğitim sürecine tasarım, eğitim kurumlarına da fabrika dememiz gerekirdi. Bireylerin farklılıkları zenginlikleridir. Burada önemli olan farklılıklarının eğitimlerini engellememesidir. Eğitimde amaçlanan eşitlik, fırsat ve imkan eşitliğidir. Eğitimde Fırsat ve İmkân Eşitliği: Eğitilen bireylerin aynı haklara ve benzer imkânlara sahip olmasıdır.

Hiçbir bireyin dili, dini, ırkı, cinsiyeti eğitiminin önünde engel olmamalıdır. Peki eğitimde eşitlik kavramı neden önemlidir? Çünkü imkanı olan insanları eğitmek değil, her bireyi eğitmek amaçlanmalıdır. Eğitilen bireylerin her biri farklı hayat şartlarına, maddi imkanlara sahiptir. Ancak bu farklılıklarının eğitim haklarını etkilemesi istenmeyen bir durumdur. Kentte yaşayan birey ile köyde yaşayan bireyin hayat şartları farklıdır. Ancak eğitim sürecine girdiklerinde bu farklarının eğitimlerine engel olması sürecin olumsuz etkilenmesine neden olur. Her bireye gerekli fırsat ve imkanlar eşit olarak sağlanırsa her birey kendini yetiştirme imkanı bulabileceği için farklı alanlarda farklı faydalar sağlayacaklardır. Böylelikle eğitim amacına ulaşacak ve eğitimden alınan verim artacaktır.

 

Yorum Yapılmamış

Yorumlar kapalı.