Osmanlılarda Nizam-ı Cedit Ordusu

Eylül 17, 2014

Osmanlı Devletinin, bir zamanlar sahip olduğu güçlü ve etkileyici yönetimi iç ve dış ilişkilerinde yaşadığı çeşitli sorunlardan dolayı çökertme noktasına gelmişti. Özellikle duraklama dönemi ile yaşanan iç buhranlar devletin gidişatını olumsuz yönde etkilemiş, gerileme döneminde toparlanamaz hale gelmiştir. 18.yüzyılda devleti bu yaşanan olumsuzluklardan kurtarmak ve kötü gidişe dur demek adına çeşitli ıslahatlar yapılmış ancak yapılan bu ıslahatlar, köklü değişiklikleri getirememiş ve sınırlı yenilik girişimleri de devleti içinde bulunduğu durumdan kurtaramamıştır. Ancak devletin belirli bir sistematik şekilde bir bütün olduğunu kavrayan ve bu yönde çeşitli teşebbüslerde bulunan III.Selim’dir. Selim de diğer Osmanlı hükümdarları gibi ilk modernleşmenin devletin askeri kurumunda gerçekleşmesi gerektiğini savunmuş ve planlar yapmıştır. III.Selim’in Osmanlı ordusunda yapmış olduğu yeniliklerin bütününe “Nizam-ı Cedit” adı verilmiştir. Selim, Osmanlı yönetimini içinde bulunduğu garabetten kurtarmak için uyguladığı bu sistemde bir çok başarı elde etmiştir. Çöküşü önlemek amacıyla belirli planlar dahilinde hareket eden III.Selim ilk olarak devletin kötüye gidişinin nedenlerini ve neler yapılması gerektiğini çözümlemeye çalışmış, bu yönelimi ile tabanda ki çatlaklıkların neler olduğunu öğrenip, sağlam bir idare kurmaya çalışmıştır. Düzen ve Islahat misyonuyla kurulan Nizam-ı Cedit ordusunun Avrupa standardizasyonunda yetiştirilmek istenen talimli asker fikri ordunun düşüncesinin kısaca amacını belirtmektedir. Daha geniş yelpazede değerlendirecek olursak bu ordu Yeniçeri sistemini kökten kazımak en azından kullanılabilir standartlarda yenileştirme amacını taşımaktadır. Osmanlı İmparatorluğunun, Avrupa’nın her türlü sosyoekonomik, kültürel ve ticari alanlarda yaptığı atılımların bütününü kapsayıcı nitelik taşıyan Nizam-ı Cedit ordusu, Yeniçeri olan Kabakçı Mustafa’nın çıkardığı ayaklanma sonucunda ortadan kaldırılmıştır. Bunun da temel sebebi, devleti kuşatmaya başlayan Milliyetçilik düşüncesidir

Yorum Yapılmamış

Yorumlar kapalı.