Kösem Sultan’ ın Çocukları

Temmuz 9, 2015

İki oğlu da tahta çıkan ve Osmanlı imparatorluğu hükümdarlığını yaşayan ender padişah annelerinden biri olan Kösem Sultan, oğlu 4. Murat’ın sert tavırları nedeni ile iki evladını kaybederken, son oğlunu hayatta tutmayı başarmış ve onun tahta çıkmasını bile sağlamıştır. Sultan 1.İbrahim yaşantısının korku dolu olması sebebi ile ruhsal anlamda sıkıntılara düşerken, onun kadınlara ilgi duymaması, o dönem hanedan soyunu da zor bir duruma sokmuştur.

Sultan 1. İbrahim’in annesi Kösem Sultan inançlı bir kişi olmasının yanı sıra, oğlunun tedavisi için bütün tıbbi çarelere başvurmuş ve hatta üfürükçü ya da cinci hocaların çok önemli bir bölümünü oğluna yardım etmeleri için saraya getirmiştir. Saraya çare olarak getirdiği insanlardan olan ve cinci hoca lakabıyla tanınan Karabaş zade Hüseyin efendiyi saraya getiren sultan, oğlunun bu hoca tarafından iyileştirilmesi amacı ile hocayı çok uzun süre sarayda misafir etmiştir. Bu dönemde çok zengin olan Cinci hoca, o kadar varlıklı bir hale gelmiş ki öldükten sonra mirası paralı askerlere cülus olarak dağıtılmıştır. Cinci hoca akçesi ismi de verilen bu paraların çok miktarda olduğu bilinmektedir.

Kösem Sultan, oğlunun bu durumuna çok üzülmüş ve ona bir erkek torun vermesi için ülkenin her yerinden cariyeler getirtmiş ve oğluna onları sunarak onun bu içinde bulunduğu durumdan kurtulmasına çalışmıştır. Bu gün Safranbolu’da bulunan Cinci hoca hanı da sultanın hocaya yaptığı yardımlarla karşılanan bir eser olmuştur.

Yorum Yapılmamış

Yorumlar kapalı.