İç Dekorasyonda Nelere Dikkat Edilmelidir?

Eylül 25, 2017

İç Dekorasyonda Nelere Dikkat Edilmelidir?Dekorasyon; içinde yaşanılan mekanların kullanım amaçlarına uygun şekilde, en verimli, göze hoş gelen ve sanatsal şekilde düzenlenmesi işidir. İnsanlık tarihi gelişim sürecinde ihtiyaçların ve estetik anlayışın sürekli olarak değişip gelişmesi, dekorasyonun ayrı bir eğitim alanına dönüşmesine, buna bağlı olarak ta dekoratif materyaller üretim sektörünün hızla büyümesine yol açmıştır. Dekoratif ürünlerin alım satımı küresel ölçekte önemli bir yer edinme yolunda hızla ilerlemektedir. Örneğin siz bambu koltuğunuzda keyifle otururken, işleyip ihraç ettiğiniz granit İtalya’da bir Plaza’nın dış görünümünü güzelleştirmektedir.

Estetik anlayışın gelişmesi geleneksel sanatlarında varlığını sürdürebilmesinin temel koşullarından birisi haline gelmiştir. Geleneksel sanatlar olan; kündekari, tezhip, çini, hat, ebru dekoratif özeliği ağır basan sanat dalları varlıklarını sürdürebilmek için toplumların estetik ve sanat anlayışlarının değişip gelişmesine ve dekoratif ürünlere daha fazla bütçe ayırmasına bağlıdır.

İç Dekorasyonda Nelere Dikkat Edilmelidir?Ama unutulmamalıdır ‘ki; estetik ve sanat anlayışı refah düzeyi yüksek toplumların önceliğidir. Açlıkla boğuşan yâda toplumsal kargaşa içindeki toplumların dekorasyon, sanatsal yaklaşım yâda estetik birincil önceliği değildir. Yaşadığımız dünyayı gözden geçirdiğimizde dekoratif malzemenin daha çok az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerde üretilip, gelişmiş refah düzeyi yüksek ülkelerde tüketildiğini rahatlıkla görebiliyoruz.

Bazen de tüketim toplumlarının kendi estetik ve sanatsal anlayışlarını tatmin adına gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerin doğal zenginliklerini yağmaladıkları ve doğal güzelliklerini de yok ettiklerini gördüğümüz oluyor. Estetik duygumuzu tatmin ederken gözümüzün görmediği bir yerlerde doğanın ve güzelliklerin katledilmiş olabileceğini de düşünmek ve dekoratif malzemelerin hangi şartlarda üretildiğini , üretim aşamasında çevreye zarar verip vermediğini, doğal dengeyi koruma tedbirleri alınıp alınmadığını da dikkatle incelemek gerekmektedir. Ancak bu şekilde terazinin bir gözünü doldururken diğer gözünü boşaltıp denge ve uyumu yok etmekten sakınabiliriz.

İnsan toplumu olarak estetik anlayışımızı(sanatsal dekorasyon) daha minimal ölçülerde tatmin etmek uyum ve dengeye hizmet edecektir.

Yorum Yapılmamış

Yorumlar kapalı.