Endüstriyel Uygulama Ne Demektir?

Mart 22, 2018

Eş anlamlı kelimesi sanayidir. Devamlı ya da belli zamanlarda, insan gücünü makinelerle destekleyerek ürün üretip, kaliteli hale getirerek, yeni pazarlar oluşturan ve satışa sunan sektör endüstridir. Günümüz şartları düşünüldüğünde insan ve makine gücünün, bilişim, donanım ve enerjiden oluşan bütünleşik sistemlerin tasarımı ve kurulmasıyla da ilgilendiği rahatlıkla söylenebilir. Öncelikle bir takım ham maddeler belirlenmelidir. Bu ham maddeden nasıl mamul madde elde edileceği belirlendikten sonra kâr sağlayıcı bir takım mal ve hizmet sağlanır. Fabrikalar bu işlemleri gerçekleştirecek olan mekanlardır. Tesis sahibine, yöneticisine sanayici denir. Sanayicinin hedefi bir takım girdilerin çıktılara dönüşmesini sağlamaktır.

Endüstriyel Uygulama Ne Demektir?

Yeni bir ürün ve hizmetin üretilmesi amacıyla kaliteyi arttırmaya yarayan, maliyeti düşüren uygulamalar kullanılarak ürün ve süreçlerin tamamının pazara şekilde ticari biçimde bir takım projelerle desteklenmesine endüstriye uygulama denir. Mesela ham maddenin alımı sırasında bazı ekonomik önlemler alınarak kâr yapmak hedeflenir. Bu da uygulanacak projelere bağlıdır. Uluslararası pazarlara yönelen firmalar sermaye ve dış kaynakla yakından ilgilenerek dış ticaret yapmış olurlar. Yeni bir mamul ortaya getirmek veya mamulde işe yarar yenilik oluşturmak yine bu projelerin kalitesine bağlıdır. Bir sanayici aynı zamanda tasarımcı olmalıdır.

Gelişmiş ülkeler zenginliklerini, sanayileşmelerindeki büyük ilerlemeye borçludur. El emeğinin yerini alan makinelerle seri üretim zamandan tasarrufu sağlamıştır. Üretilen mallar için pazarlar kurulmuş ve bu sayede yüklü miktarlar hazineye eklenmiştir. Ayrıca bu ülkelerde tarımda çalışan insan sayısı oldukça azdır ama sanayileşme olduğu için tarımsal ürünlerde azalma olmamıştır. İç pazarlardan çok dış pazarların çalışması, teknik gelişme ve mali gücünde desteğiyle sanayide kazanç daha da artmıştır.

Endüstriyel Tasarım

İhtiyaca yönelik olarak ürünlerin görünüş, değer ve işlevsellik açısından geliştirilmesi için makine, donatım ve çevrenin düzenlenmesidir.

Yorum Yapılmamış

Yorumlar kapalı.