Velayetin Babaya Verilme Şartları Nelerdir?
Eğitim / Ağustos 30, 2019

Boşanma süreçlerinin en önemli maddelerinden biri velayet davalarıdır. Velayet davalarında hakimin karar verirken dikkat edeceği en önemli şey çocuğun yaşıdır. Anne bakımına muhtaç olan çocuk, anneye verilerek çocuğun gelişimi göz önüne alınmaktadır. Türk hukukuna göre, çocukların velayeti yaklaşık 7 yaşına kadar anneye verilmektedir. Zira bu yaşların çocuğun gelişmesi en önemli yaşlar olduğu bilimsel olarak da kanıtlanmıştır. Çocuğun 7 ile 12 yaş arasında olması halinde ise velayet işlemlerinde ebeveynin gelirine bakılmaktadır.12 yaş üstünde ise direkt olarak çocuğun görüşüne başvurulur. Bu sebeple, hukuken 0 ile 7 yaş aralığında çocuğun anneden alınarak babaya verilmesi imkânsız gibidir. Bu yaş aralığında annenin gelirinin ve yaşam tarzının çok bir önemi yoktur.   Velayet Hangi Durumlarda Babaya Verilir? Bu yaş aralığında çok istisna durumlarda çocukların velayeti babalarına verilir. Bu istisnalar çocuğa zarar verebilecek maddi ve manevi her türlü şeyi kapsamaktadır. Annenin çocuğa zarar vermesi, çocuğa bakmaktan aciz olması, çocuğu dövmesi gibi birçok sebepten dolayı çocuk anneden alınabilir. Çocuğun geleceği göz önüne alınarak yapılan işlemlerde hâkimin, bu olumsuz davranışlara inanması gerekmektedir. Kısacası velayetin devri için kanıt gerekmektedir.