Şeyh Bedrettin

Eylül 11, 2014

Şeyh Bedrettin, ilk Osmanlı döneminde yazdıklarıyla yer almış, siyasi ve döneme göre sıradışı olarak bilinen Osmanlı mutasavvıfı ve kazaskeri gibi pek çok alanda adından söz ettiren seçkin bir zat’tır. Yunanistan’ın Simavna kasabasında doğduğu bilinen Şeyh Bedrettin, Edirne’nin Fethi ile birlikte Edirne’ye yerleşmiştir. Edirne de hüküm süren Musa Çelebi’nin kazaskerlerinden olan Şeyh Bedrettin’in sosyalizme ve materyalizme kayan tuhaf ve çoğu kişilerce sapkın olarak nitelendirilebilecek fikirlere sahiptir. Onun taşıdığı bu fikirler daha sonra ki aydın fikriyatların menşeini oluşturmuştur. Bu da pek çok kişi tarafından karşıtlıkları olan ve çürütülmeye çalışılan bir tezdir. Ancak yine de bunları değerlendirebilecek bir vaziyet mevzu bahis değildir. Özellikle Şeyh Bedrettin’e karşı geliştirilmiş topyekun karalama kampanyaları, Muasır Din Tarihçileri’nden Ahmet Yaşar Ocak’a göre her yönüyle çürütülmüş ve kendisinin de belirttiği gibi Şeyh Bedrettin’in bir zındık, bir ateist olduğu doğruluğu hiçbir zaman hasıl olmamıştır. Bedrettin’in fikirlerine özellikle doğduğu ve yaşadığı yer olması bakımından Trakya ve Rumeli’de büyük bir saygı ve hoşgörü vardır. Fakat Anadolu’da aynı hakkaniyet örneğine rastlanılmamaktadır. Osmanlı Tarihinde yaşanan, üzerinde en çok araştırma yapılan konulardan olan ve adı ile müsemma olan Şeyh Bedrettin Olayının üzerinde en çok tartışılan konulardan olmasının sebebi yahut da sebepleri başlıca Osmanlı merkeziyetçiliğinin kurulmasını müteakip eden süreç içerisinde hasıl olmuş sosyolojik problemlerdir.

Yorum Yapılmamış

Yorumlar kapalı.