Endüstri Devriminin Ülkemize Yansımaları?
Endüstri / Nisan 4, 2017

ve 19. yüzyıllarda buhar makinesinin icadı ile başlayan ve buharla çalışan makinelerin üretime katkı sağlayarak makineleşme yolunda büyük devrimler gerçekleşen Endüstri devrimi, başta İngiltere olmak üzere ilk önce Avrupa’da daha sonra da dünyada hızla yayılmıştır. Buhar makinesinin ardından diğer makine ve sistemlerin icadı, sürekli yeni sistemlerin gelişimine ve icadına yol açmış ve bu sayede üretimden savaş alanına kadar bir çok sektör hızlı bir şekilde büyümüştür. Sanayi devriminden sonra küçük atölyeler yerini büyük fabrikalara bırakmış, şehirleşme de sanayi devriminden sonra ortaya çıkmıştır. Sanayi devrimi bütün dünyayı olumlu bir şekilde etkilemiştir. Peki endüstri devriminin ülkemize yansımaları nelerdir? Endüstri devriminin başladığı yıllarda Osmanlı İmparatorluğu ağır kapitülasyonlar altında oldukça zor bir dönemdeydi. Bir çok Avrupa ülkesinin sömürüsü haline gelmiş ve kendi kaynaklarını kullanamıyordu. Geçte olsa endüstri devriminin yankıları Osmanlı topraklarına ulaştı. Ancak halk yoksul olduğu için yurttaşların tek başına girişimler ve yatırımlar yaparak sanayileşmesi mümkün değildi. Osmanlı Devleti’nin borçları, savaşları ve iç karışıklıkları da eklenince endüstri devriminden yeteri kadar yararlanamadı. Endüstri devrimi ile doğru orantılı olarak Osmanlı Devleti’nin İngiltere desteği ile açtığı ve kamu malları şunlardır: – Beykoz Tabakhanesi: 1813 yılında deri işleme ve üretimi için Osmanlı devleti tarafından kurulmuştur. – Feshane Fabrikası: 1826 yılında orduya üniforma dikmek için kurulan dokuma fabrikasıdır. – Hereke…